Rada Gminy informuję, że w dniu 6 lipca 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Wizja lokalna w sprawie wniosku dotyczącego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skórzewie, w rejonie ul. Poznańskiej i Akacjowej.

Powrót do Urzędu Gminy około godz. 15.45.

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji:
  2. Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zakrzewie, w rejonie ul. Długiej i Zielonej.
  3. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Konarzewie, w rejonie cieku wodnego.
  4. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 26/2 położonej w Gołuskach, w rejonie ul. Leśnej.
  5. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Więckowicach, w rejonie ulicy Cedrowej.
  6. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skórzewie, w rejonie ulic: Żeglarskiej, Szarotkowej, Szkolnej, Sportowej i Piłkarskiej.
  7. Przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod zakaz zabudowy.

 

Data wydarzenia: 
2020-07-06 15:00