Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Pracownicy i Przyjaciele oświaty.

Dzisiaj, 26 czerwca 2020 roku, kończymy oficjalnie ten wyjątkowy rok szkolny. Rok, w ciągu którego, z powodu pandemii koronawirusa, przez ponad trzy miesiące prowadzone było nauczanie zdalne. Wszyscy doświadczyliśmy nowego podejścia do swoich zadań i obowiązków. Szkoła w stosunkowo krótkim czasie została przestawiona na tryb nauczania zdalnego.

Wykorzystywano komputery, internet, oprogramowania, które pozwalały na różne sposoby komunikacji. Korzystanie z najnowszych technologii przesunęło naszą „edukację” na nowe tory. Każdy dzień zmuszał do pokonywania wielu barier związanych ze skutecznym, mądrym i sprawnym nauczaniem. Powodował też występowanie wielu codziennych trudności, z którymi wspólnie sobie poradziliśmy.

Z powodu panującej epidemii uległy również zmianie terminy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty. Egzaminy te przeprowadzone zostały dopiero w ubiegłym tygodniu z zachowaniem szczegółowych wytycznych sanitarnych opracowanych przez MEN, CKE i GIS.

Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 31 lipca br. Tego samego dnia uczniowie poznają swoje wyniki oraz otrzymają stosowne zaświadczenia.

Nikogo z nas nie dziwi fakt, że tegoroczne zakończenie roku szkolnego odbywa się w sposób inny niż zazwyczaj, ale na swój sposób wyjątkowy. Spotykacie się ze swoimi nauczycielami w niewielkich grupach, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
A wszystko po to, aby moment pożegnania minionego roku szkolnego był czasem bezpiecznym. Pomimo tych wszystkich obostrzeń jest to nadal dzień bardzo ważny dla całej społeczności szkolnej.

Zakończenie roku szkolnego to czas na podsumowanie całorocznej pracy, tej przed pandemią i tej zdalnej. Czas na tworzenie planów na przyszłość i podejmowania postanowień na kolejny rok szkolny.

Od jutra wakacje!

Korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim dyrektorom, nauczycielom i pracownikom obsługi za opiekę, nauczanie i wychowanie w tak trudnych, dla nas wszystkich, warunkach. Rodzicom za zrozumienie i współpracę, a uczniom za wytrwałość w wywiązywaniu się z nałożonych na nich obowiązków.

Życzę wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji i powrotu do stacjonarnej szkoły w dniu 2 września.

Wójt Gminy Dopiewo

Adrian Napierała