Ponowne głosowanie (tzw. II tura wyborów) w wyborach Prezydenta RP odbędzie się 12 lipca 2020 r. - najważniejsze informacje.

Zgodnie z informacją Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. kandydują:

  • DUDA Andrzej Sebastian,
  • TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz.

PDF icon OBWIESZCZENIE

________________________________________________________________

Podział Gminy na obwody głosowania. UWAGA! W miejscowości Skórzewo nowy obwód wyborczy:  INFORMACJA O OBWODACH

________________________________________________________________

Dopisz się do spisu wyborców. Każdy, kto tego dnia będzie przebywał w innej gminie niż jest zameldowany i chce głosować, musi już teraz dopisać się do spisu wyborców. Sprawdź, jak to zrobić bez wychodzenia z domu! - SZCZEGÓŁY  [Termin wtorek, 7 lipca]

Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania -  [Termin piątek, 10 lipca, do godz. 15.30]

________________________________________________________________

KALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności

Liczba dni przed dniem głosowania

Treść czynności

do 29 czerwca 2020 r.

13

- zgłaszanie do właściwego konsula zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą

do 30 czerwca 2020 r.

12

- zgłaszanie właściwemu komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

do 3 lipca 2020 r.

9

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 7 lipca 2020 r.

5

- składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania;
- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych;
- przekazanie do urzędu gminy wykazu osób, które w dniu wyborów będą przebywały w zakładzie karnym lub areszcie śledczym lub w domu studenckim, zespole tych domów, w których utworzono odrębne obwody głosowania przez osoby kierujące tymi jednostkami;
- doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju

do 9 lipca 2020 r.

3

- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

do 10 lipca 2020 r.

2

- składanie do urzędu gminy właściwej na miejsce ujęcia w spisie wyborców lub do konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców, wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (nie dotyczy to wyborców, którzy pobrali zaświadczenie przed pierwszym głosowaniem);
- zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 7 lipca 2020 r.;
- składanie przez wyborców niepełnosprawnych wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) oświadczeń o cofnięciu pełnomocnictwa do głosowania;
- wrzucenie przez wyborców głosujących korespondencyjnie w kraju kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych znajdujących się na terenie gminy, w których zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy;
- dostarczenie osobiście przez wyborców lub za pośrednictwem innej osoby koperty zwrotnej do właściwego urzędu gminy w przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju albo właściwego konsula w przypadku głosowania korespondencyjnego za granicą;
- doręczenie pakietów wyborczych wyborcom, wyborcom podlegającym w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, którzy zamiar głosowania korespondencyjnego zgłosili w okresie po 30 czerwca 2020 r.

10 lipca 2020 r. o godz. 24:00

2

- zakończenie kampanii wyborczej

11 lipca 2020 r.

1

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

12 lipca 2020 r. w godz. 7:00-21:00

0

- ponowne głosowanie;
- dostarczenie kopert zwrotnych przez operatora wyznaczonego oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a przypadku głosowania za granicą przekazanie przez konsulów właściwym obwodowym komisjom wyborczym kopert zwrotnych, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania;
- dostarczenie przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób kopert zwrotnych do właściwych obwodowych komisji wyborczych

Data wydarzenia: 
2020-07-12 07:00