W tym roku na terenie działki 22/46 w Trzcielinie przy skrzyżowaniu ul. Kopy i Środkowej planowane jest postawienie drewnianej wiaty.

Wymiary wiaty to 2 x 7m. Teren pod wiatą zostanie utwardzony. Wiata będzie służyć mieszkańcom jako miejsce odpoczynku i spotkań.