Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie przypomina, że 1 lipca br. rozpoczął się okres składania wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych oraz „Dobry Start 300 +”.

DOBRY START „300+”

Od 1 lipca do 31 lipca 2020r.– wyłącznie elektronicznie, poprzez:

ŚWIADCZENIA RODZINNE I ALIMENTACYJNE

Od 01.07.2020r. wnioski można również składać drogą elektroniczną – za pomocą następujących kanałów:

Od 1 sierpnia 2020r.— w formie elektronicznej, pocztą papierową oraz osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie, przy ul. Konarzewskiej 12, 62-070 Dopiewo.

Z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Przed wejściem do budynku obowiązuje nałożenie maseczki ochronnej oraz bezwzględna dezynfekcja rąk.

Zarówno pracownik, jak i klient są zobowiązani użyć maseczki ochronnej (przyłbicy).

Formularze wniosków dostępne są:

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ DOBRY START „300+”

Czas oczekiwania na rozpatrzenie:

  • Do 30 września — jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
  • Do 2 miesięcy — jeśli taki wniosek złożysz później.

Przyznanie i wypłata świadczenia nie wymaga wydania w tej sprawie decyzji administracyjnej.
W drodze decyzji administracyjnej następuje wyłącznie odmowa przyznania świadczenia.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH NASTĄPI DO:

  • Do 30 listopada 2020r.- w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.07.2020r. do 31.08.2020r.
  • Do 31 grudnia 2020r.- w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.09.2020r. do 31.10.2020r.
  • Do 28 lutego 2021r.-  w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.11.2020r. do 31.12.2020r.

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH NASTĄPI DO:

  • Do 31 października 2020r.- w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.07.2020r. do 31.08.2020r.
  • Do 30 listopada 2020r.- w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.09.2020r. do 30.09.2020r.
  • Do 31 grudnia 2020r.- w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.10.2020r. do 31.10.2020r.
  • Do 31 stycznia 2021r.- w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.11.2020r. do 30.11.2020r.
  • Do 28 lutego 2021r.- w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie od 01.12.2020r. do 31.01.2021r.

Prawo do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ustala się  począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu zasiłkowego.

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenia o koniecznosci niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymania świadczeń wychowawczych „500+”, rodzinnych lub alimentacyjnych takich jak np.: zmiana składu rodziny, zmiana sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, ustanowienie opieki naprzemiennej, podjęcie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, uzyskanie prawa do emerytury, renty, prawa do zasiłku dla bezrobotnych, podjęcie zatrudnienie po urlopie wychowawczym, itp.

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji, w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń.

Z uwagi na ograniczenia w obsłudze klientów zachecamy do elektronicznego składania wniosków.

Jednocześnie informujemy, że nie ma konieczności składania wniosków o świadczenia wychowawcze „500+”, które aktualnie przyznane są do dnia 31 maja 2021 r.

Termin składania wniosków na okres 2021/2022 tj. od 01.06.2021r. do 31.05.2022r. rozpocznie się 1 lutego 2021r.

OPS Dopiewo

 

OPS nowe logo