Rada Gminy informuje, że w dniu 13 lipca 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wydatki NGO w czasie pandemii - stan realizacji projektów.
  3. Stan realizacji inwestycji za pierwsze półrocze 2020 r.

 

Data wydarzenia: 
2020-07-13 15:00