Rada Gminy informuje, że w dniu 20 lipca 2020 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu, Oświaty i Rolnictwa.

Porządek obrad wspólnego posiedzenia komisji:

 1. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalono plan zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b i c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. DRUK 266
 2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dopiewo. DRUK 267
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Dopiewo na rok szkolny 2020/2021. DRUK 268
 4. Projekt uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki budżetowej Żłobka w Skórzewie. DRUK 269
 5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Konarzewo, w rejonie cieku  wodnego i ulicy Młyńskiej, gmina Dopiewo. DRUK 270
 6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Trzcielin, w rejonie ulicy Leśne Zacisze, Pułkownika Andrzeja Kopy, Łabędziej, Przepiórczej, Słowiczej i Żurawiej, gmina Dopiewo. DRUK 271
 7. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulicy Długiej (część działki o nr ewid. 92/44), gmina Dopiewo. DRUK 272
 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Zakrzewo, w rejonie ulicy Sosnowej, gmina Dopiewo. DRUK 273
 9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Więckowice, w rejonie jeziora Niepruszewskiego, ulicy Zbożowej, Czeremchowej i Jarzębinowej, gmina Dopiewo. DRUK 274
 10. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Batorowskiej, Arbuzowej i Miodowej. DRUK 275
 11. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Trzcielin, rejon ul. Środkowej. DRUK 276
 12. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Ks. Kozierowskiego, dla części działki o nr ewid. 425/176. DRUK 277
 13. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Skórzewo, w rejonie ulicy Biedronki i Pasikonika, gmina Dopiewo. DRUK 278
 14. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bartnicka w miejscowości Skórzewo. DRUK 279
 15. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Bażantowa w miejscowości Konarzewo. DRUK 280
 16. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Borsuka w miejscowości Trzcielin. DRUK 281
 17. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Czesława Miłosza w miejscowości Dąbrowa. DRUK 282
 18. Projekt uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dopiewo. DRUK 283
 19. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/204/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok. DRUK 284
 20. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/203/19 Rady Gminy Dopiewo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dopiewo na lata 2020-2030. DRUK 285

Przewodniczący Rady Gminy Dopiewo
Leszek Nowaczyk

 

Data wydarzenia: 
2020-07-20 15:00