Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie   art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59) art. 334 pkt.8  i art. 335 ust. 4 oraz  art. 344 ust. 1 pkt 1a Ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z 2020 poz. 310 ze zm.) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 255) uwzględniając wyniki badań wody w kąpieliskach informuje o jakości wody w kąpielisku „Owocowa Plaża w Zborowie” - woda przydatna do kąpieli

Owocowa Plaża w Zborowie