Nominację do Nagrody Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, przyznawanej najlepszym książkom o Wielkopolsce, otrzymała w czerwcu tego roku monografia ”Dwa grody nad Wirynką. Dąbrówka, stanowisko 1 i 2, woj. wielkopolskie”, napisana pod red. Marzeny Szmyt i Pawła Pawlaka i wydana przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Na ponad 700 stronach opowiada ona historię związaną z Gminą Dopiewo. W kategorii literatura naukowa nominacje otrzymało jedynie 10 spośród 80 zgłoszonych książek. Ostatecznie nagrodę przyznano innej publikacji, co nie zmienia faktu, że znalezienie się w tej grupie jest dla książki i jej autorów prestiżowym wyróżnieniem. Nie często dostępują tego zaszczytu książki traktujące o historii tak odległej. Autorom serdecznie gratulujemy!

Otrzymane przez Urząd Gminy Dopiewo egzemplarze wydawnictwa wzbogacą zasoby Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Dopiewie. 
Niewykluczone, że w ślad za wersją drukowaną (nakład 500 egz.) pójdzie wersja elektroniczna.

Warto przypomnieć, że Gmina Dopiewo wydała w ubiegłym roku publikację „Gród w Dąbrówce” autorstwa Ewy Pawlak i Pawła Pawlaka, prowadzących badania archeologiczne na terenie Dąbrówki. 100-stronicowa książka była częścią projektu „Gród w Dąbrówce wart poznania”, którym dopiewski samorząd chciał upowszechnić niezwykłą historię, jaką odkryli archeologowie podczas prowadzonych w ostatnich latach badań. W ramach projektu powstała także wizualizacja grodu i podgrodzia w technice 3D (dostępna jest na You Tube), zorganizowany został również festyn archeologiczny, podczas którego m.in. odsłonięto przy Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce makietę plenerową grodu. Gminną publikację otrzymały biblioteki i ośrodki naukowe w Polsce.

AM, fot. A. Mendrala

informacja o nominacji - kliknij: tutaj

relacja fotograficzna z odsłonięcia makiety grodu plemiennego w Dąbrówce - kliknij: tutaj

wizualizacja grodu i podgrodzia 3D - kliknij: tutaj

relacja filmowa z odsłonięcia makiety grodu, festynu i promocji publikacji gminnej - kliknij: tutaj

wersja elektroniczna publikacji gminnej „Gród w Dąbrówce” w formacje pdf dostępna jest: tutaj