Stowarzyszenie Metropolia Poznań w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza angażuje w realizacje programu „Czyste powietrze” m.in. poprzez pomoc doradczą dla mieszkańców Metropolii Poznań.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Dotychczas spotkania odbywały się na terenie naszej gminy. Niestety w związku epidemią COVID-19 od marca spotkania zostały wstrzymane.

Obecnie w związku z nową odsłoną programu „Czyste powietrze” jest możliwość zdalnej – telefonicznej konsultacji z p. Krystianem Marganem, który jest do Państwa dyspozycji w dniach poniedziałek – piątek pod numerem telefonu 786 102 022.

W tych dniach porad udziela w godzinach 10:00-16:00.

Po wakacjach, gdy sytuacja na to pozwoli – rozważamy powrót do dawnej formuły bezpośrednich konsultacji.