Najbliższe stacje pomiarowe, regularnie kontrolujące poziom zanieczyszczeń w powietrzu, znajdują się w Poznaniu na ul. Dąbrowskiego i ul. Polanki. Rejestry można podglądać na bieżąco.  Opracowuje je Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu - zobacz tutaj

Ocena jakości powietrza - Bieżące dane pomiarowe

Liczba przekroczeń dopuszczalnego poziomu pyłu PM10 w powietrzu.

Aplikacja o jakości powietrza - POBIERZ

W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, mierniki smogu zostaną zamontowane na budynkach szkół podstawowych z terenu Gminy Dopiewo. Aktualne wyniki znajdziecie TUTAJ.  Systemy pomiarowe za montowame są w następujących szkołach:

  • SP nr 1 w Skórzewie
  • SP w Dąbrowie
  • SP w Dąbrówce (ul. Malinowa)
  • SP w Dopiewcu
  • SP w Konarzewie
  • ZSP w Dopiewie
  • ZSP w Więckowicach
  • SP nr 2 w Skórzewie
  • Przedszkole w Zakrzewie
Herb Gmina Dopiewo