W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Wójt wraz z Skarbnikiem 21 lipca 2020 roku podpisali umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łączne dofinansowanie wynosi 3 519 021 zł W ramach tej kwoty zostaną zrealizowane 2 zadania. 

Budowa ul. Palisadowej, Fortowej, Jagiellońskiej oraz Piastowskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Dąbrówce w Gminie Dopiewo

Kwota przyznanego dofinansowania to niespełna 2,3 mln zł. Zadanie obejmuje budowę dróg wewnętrznych w ciągu ulic Palisadowej, Fortowej, Jagiellońskiej oraz Piastowskiej o długości 0,961 km wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz jednostronnym chodnikiem o długości 0,939 km wzdłuż ww. ulic w miejscowości Dąbrówka w Gminie Dopiewo.

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje:

  • budowę jezdni ul. Jagiellońskiej, Piastowskiej, Palisadowej, Fortowej o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i szerokości 5,00 m ograniczonej obustronnym krawężnikiem betonowym wyniesionym ponad powierzchnię jezdni, obniżonym w rejonie przejść dla pieszych;
  • budowę chodnika jednostronnego zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni, o szerokości 2,00m;
  • zjazdy indywidualne do posesji;
  • 2 wyniesione skrzyżowania: skrzyżowanie ul. Fortowej oraz Jagiellońskiej oraz skrzyżowanie ul. Fortowej oraz Piastowskiej wraz z wyniesionymi przejściami dla pieszych;
  • liniowy płytowy próg zwalniający U-16c, wyniesiony na 10 cm ponad powierzchnię jezdni, zlokalizowany w km 0+305,28 ul. Piastowskiej.

Głównym celem realizowanego zadania jest poprawa warunków bezpieczeństwa dla ruchu drogowego i pieszego. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie bezpośredniego połączenia z istniejącymi zorganizowanymi osiedlami mieszkaniowymi, które stale się rozrastają w miejscowości Dąbrówka.

Zadanie powinno zakończyć się w listopadzie 2021 roku. Inwestycja znalazła się w gronie 111 projektów - zadań gminnych w województwie wielkopolskim, które otrzymały rządowe dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Celem Funduszu jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych.

Dopiewo - budowa ul. Południowej i Łąkowej na odcinku od ul. Konarzewskiej do ul. Poznańskiej 

Kwota przyznanego dofinansowania to blisko 1,3 mln zł. na budowę ulic Południowej i Łąkowej w Dopiewie. 

Zakres przedmiotowy inwestycji obejmuje:

  • budowę ulic o łącznej długości 0,426 km z nawierzchni z kostki betonowej.
  • przebudowa skrzyżowań,
  • przebudowy oraz budowy zjazdów indywidualnych,
  • budowy chodników
  • dwukierunkowej ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego z betonowej kostki brukowej.

Realizacja zadania polepszy warunki komunikacyjne oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu. Planowany termin oddania zadania do użytkowania: czerwiec 2021r.

fot. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu