Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym ogłosiła Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Szczegóły na stronie: www.krus.gov.pl

Uczestnikami mogą być dzieci w  wieku 11-14 lat, których przynajmniej jeden rodzic lub opiekun podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Będąca pracą konkursową rymowanka powinna promować prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa. Powinna także propagować „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia”. Formularze konkursowe należy przesłać do 31.08.2020 r. na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl . 20 autorów najlepszych rymowanek zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi o wartości ok. 300 zł.

Więcej: kliknij tutaj

KRUS