- Tacy proboszczowie to rzadkość – powiedziała Hanka Antkowiak - Janaszak, sołtys Konarzewa. – Ksiądz proboszcz dużo dla nas zrobił. Będzie go nam brakowało – dodała Mariola Nowak, sołtys Dopiewca. – Pamiętam dziewięciu proboszczów naszej parafii. Ostatnie lata to wyjątkowy okres w jej historii – podsumował Tadeusz Plenzler,  sołtys Gołusek.

- Dzisiaj żegnamy proboszcza, któremu udało się w ciągu 9 lat posługi w Konarzewie nie tylko przeprowadzić wiele inwestycji zabytkowej świątyni, ale także wokół kościoła zintegrować społeczność – powiedział Adrian Napierała, wójt gminy Dopiewo, składając życzenia ks. Krzysztofowi Różańskiemu, w ogrodzie ośrodka rekolekcyjnego w Konarzewie, gdzie po mszy kapłan zaprosił jej uczestników na wspomnienia i poczęstunek.

W pożegnalnej mszy św., która odbyła się w kościele parafialnym 25 lipca 2020 r., licznie uczestniczyli mieszkańcy okolicznych miejscowości. Oprawili ją muzycznie Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo, Chór Bel Canto i zespół młodzieżowy. Obecne były poczty sztandarowe.

Ks. Różański podziękował parafianom, kapłanom, animatorom prowadzącym liczne grupy duszpasterskie i przedstawicielom samorządu. – Dziękuję władzom samorządowym i sołeckim za to, że połączyła nas praca wspólna na rzecz lokalnej społeczności, ale i szczera przyjaźń, którą sobie bardzo cenię. Konarzewo było moim pierwszym probostwem. Jak wiecie zawsze marzyłem o wsi i w Konarzewie to moje marzenie się spełniło. Kiedy tutaj przyszedłem, modliłem się o rozkwit żywego kościoła. Chociaż odbudowaliśmy ten starodawny kościół i wiele radości sprawia mi to, że nadaliśmy mu nowy blask, najważniejszym moim zadaniem było zbudowanie wspólnoty na drodze wiary. Dzisiaj moje oko cieszy ta parafia, której bez reszty oddałem 9 lat mojego życia. Dziękuję wam wszystkim, którzy do kościoła przychodziliście i się w nim modliliście. Nawet podczas pandemii nie miałem pustego kościoła – mówił ze wzruszeniem ks. Krzysztof Różański.

Proboszcz stworzył podatny grunt dla licznych grup przykościelnych, nadał nowy wymiar uroczystościom religijnym, przeprowadził gruntowną restaurację kościoła, zadbał o pamięć o swoich zasłużonych poprzednikach: ks. Janie Laskowskim  i ks. Stanisławie Hartliebie, a także o rozwój ośrodka rekolekcyjnego. W uznaniu zasług został nagrodzony w 2018 r. Nagrodą Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar” w kategorii „Animator”.

Podczas mszy św. proboszcz wspomniał swoją pierwszą wizytę w Bazylice Świętego Piotra sprzed 24 lat, kiedy - niewiele widząc - znalazł wśród napisów na murach swoje życiowe motto: „Umacniaj twych braci”. Wyjaśnił też wpływ Matki Boskiej na swoje życie i klęcząc naprzeciw  Jej obrazu dokonał aktu ponownego zawierzenia.

Wakacje są tradycyjnie okresem zmian personalnych w parafiach. Każdy kapłan jest wiecznym pielgrzymem i misjonarzem na wzór i podobieństwo Jezusa Chrystusa. Ks. Krzysztof Różański przechodzi z konarzewskiej parafii św. Marcina i św. Piotra w Okowach 1 sierpnia do parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na poznańskich Ratajach, gdzie również obejmie probostwo.

- Kiedy w ostatnich dniach siadałem do biurka, żeby pozostawić mojemu następcy najważniejsze, użyteczne informacje, spisałem listę kilkuset osób z telefonami, do których można się zwrócić w różnych sprawach. To budujące. Nawet najlepszy proboszcz sam by niczego nie zbudował – wyjaśnił proboszcz. - Teraz Pan Bóg przysposobił mnie miastu. Chciałbym, żeby nie mówić o tym rozstaniu, jak o pożegnaniu, ale jak o dziękczynieniu. W końcu Poznań, w którym – zdarzało się, że bywałem 7 razy w tygodniu, będąc tu proboszczem, nie leży w Ameryce Południowej. Mam nadzieję, że te przyjaźnie będą trwać i będziemy się odwiedzać. Bóg zapłać.

Tekst i fot. Adam Mendrala

więcej zdjęć  udostępniamy w albumie na naszym profilu na fb: Gmina Dopiewo - strona oficjalna - kliknij tutaj