Przypominamy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną zawieszona jest nadal sprzedaż biletów przez kierowców autobusów podmiejskich ZTM na liniach 703, 705, 716,  727, 729 i 804. Odpowiadając na liczne pytania mieszkańców Gminy, publikujemy informator dot. możliwości zakupów biletów w alternatywny sposób:

1. Punkty Sprzedaży Biletów (Dopiewo)

 • są to placówki handlowe, najczęściej kioski i sklepy, w których można kupić lub przedłużyć bilety okresowe na sieć oraz doładować tPortmonetkę. Okresowy bilet trasowany można przedłużyć w PSB wyłącznie na taką samą trasę i ten sam okres obowiązywania, jak poprzedni bilet trasowany. Punkty sprzedaży biletów są oznakowane naklejką „Tu doładujesz kartę PEKA”.

Na terenie Gminy Dopiewo Punkt Sprzedaży Biletów znajduje się w Biurze Kredytowym naprzeciw sklepu „Lewiatan” przy ul. Poznańska 12. Czynne jest od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 16:00. Można w  nim płacić za bilety wyłącznie gotówką.

2.  Kasy biletowe na dworcach kolejowych w Dopiewie i Palędziu

 •  jednorazowe bilety papierowe ZTM można kupić także na stacjach kolejowych w Dopiewie i Palędziu, w godzinach otwarcia kas biletowych:
 •  dworzec Dopiewo, dni robocze 6:00-10:30
 •  dworzec Palędzie, dni robocze 6:00-10:30

3.  Biletomaty mobilne (linia 727)

 •  jednorazowe bilety czasowe można także kupić w biletomatach zamontowanych w autobusach lub tramwajach MPK Poznań. Bilet zakupiony w biletomacie trzeba skasować. Można także zakupić bilet do późniejszego wykorzystania.

Na terenie gminy Dopiewo linię 727 planowo obsługują autobusy MPK wyposażone w biletomaty mobilne, poza sytuacjami awaryjnymi.

4.  Punkty Obsługi Klienta ZTM (Górczyn, Junikowo, Ogrody)

 •  są to punkty prowadzone przez Zarząd Transportu Miejskiego w których można: doładować kartę PEKA (kupno biletów okresowych lub doładowanie tPortmonetki), kupić bilety czasowe w formie papierowej, złożyć wniosek o wydanie imiennej karty PEKA, odebrać imienną kartę PEKA, kupić kartę PEKA na okaziciela, zapisać uprawnienia do przysługujących ulg w transporcie publicznym na imiennej karcie PEKA, opłacić opłatę dodatkową, uzyskać informację o aktualnej taryfie, układzie komunikacyjnym, systemie PEKA, objazdach, promocjach.

POK odpowiadające lokalizacją mieszkańcom Gminy Dopiewo znajdują się m.in.:

 • przy trasie linii 703, 705 – dworzec autobusowy Górczyn
 • przy trasie linii 716, 727 – dworzec tramwajowo-autobusowy Junikowo
 • przy trasie linii 729, 804 – pętla tramwajowa Ogrody

5.  Internet - www.peka.poznan.pl

 • posiadanie imiennej kartę PEKA umożliwia doładowanie karty oraz zakup biletów długookresowych poprzez Internet
 • po zakupie dokonanym przez Internet należy pamiętać o aktywacji biletu w jednym z czytników znajdujących się pojazdach, Punktach Obsługi Klienta ZTM Poznań oraz budynkach Urzędu Miasta Poznania. W tym celu należy nacisnąć przycisk „Transfer e-biletu”, a następnie włożyć kartę PEKA do kieszonki czytnika (kartę można wyjąć z kieszonki po pojawieniu się na wyświetlaczu czytnika komunikatu, iż doładowano bilet). To ważne, ponieważ bez dokonania aktywacji bilet jest nieważny. Czynność należy powtarzać zawsze po kolejnym doładowaniu dokonanym przez Internet.

6.  Aplikacje mobilne

 • pasażerowie ZTM w Poznaniu mogą kupować bilety czasowe przez następujące aplikacje mobilne: mPay, moBILET (Mobile Traffic), GoPay, Skaycash, jakdojade.pl.

Uwaga! Jazda bez ważnego biletu naraża pasażera na karę pieniężną.

Biletomat zamontowany zostanie w terminie do 30 pażdziernika br. - w Skórzewie obok koscioła na przystanku autobusowym w kierunku do Poznania.

Komunikacja Gminy Dopiewo

Autobus 727