Czwartą rocznicę nadania i poświęcenia Sztandaru Sołtysów Gminy Dopiewo uczcili 15 sierpnia 2020 r.  sołtysi i przedstawiciele władz samorządowych Gminy Dopiewo, w tym Wójt - Adrian Napierała i Przewodniczący Rady Gminy - Leszek Nowaczyk. Obok sołtysów, nie zabrakło mieszkańców, którzy mimo pandemii licznie wzięli udział w uroczystej mszy św., odprawionej w kaplicy w Dopiewcu. Ze względu na sytuację tegorocznym obchodom nie towarzyszył tradycyjny festyn.

Co roku inne sołectwo jest gospodarzem obchodów.  Dotychczas rolę tę pełniły: Dąbrówka, Dopiewo i Skórzewo. W tym roku padło na Dopiewiec, którego sołtys – Mariola Nowak niosła do ołtarza kwiaty.  Dlaczego? 15 sierpnia przypada święto kościelne Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, inaczej Matki Boskiej Zielnej, którą sołtysi Gminy Dopiewo wybrali na swoją patronkę.

Wizerunek Matki Boskiej Zielnej, wraz z hasłem Bóg – Honor – Ojczyzna, zdobi sztandar sołtysów Gminy Dopiewo. Na jego drugiej stronie znajduje się herb Gminy Dopiewo otoczony nazwami jej jedenastu sołectw: Dąbrowy, Dąbrówki, Dopiewa, Dopiewca, Gołusek, Konarzewa, Palędzia, Skórzewa, Trzcielina, Zakrzewa i Więckowic.

W poczcie sztandarowym wartę pełnili: sołtys Konarzewa - Hanka Antkowiak-Janaszak, sołtys Zakrzewa - Marian Albin Czekalski i sołtys Dąbrowy - Krzysztof Dorna. Sołecki poczet sztandarowy towarzyszy od 2016 r. najważniejszym wydarzeniom w gminie, powiecie i regionie, na które zapraszana jest sołecka delegacja.

Patriotyczny charakter wydarzenia podkreślił wyjątkowy jubileusz - 100-lecie Bitwy Warszawskiej, obchodzonej uroczyście w całym kraju  jako Święto Wojska Polskiego.

O muzyczną oprawę mszy zadbała Orkiestra Dęta Gminy Dopiewo.

 

AM, fot. Anna Czarnecka, Barbara Plewińska / UG Dopiewo