Urząd Gminy Dopiewo pozyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zakup eko-pomocy dla szkół podstawowych. Otrzymają 8 stacji pogodowych oraz 12 zestawów do nauki oszczędzania energii za 84,5 tys. zł. Pozyskana dotacja wynosi 70 procent tej kwoty. Wyposażenie zostanie kupione w ramach  projektu „Doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych w Gminie Dopiewo”.

Pogodowa pomoc dydaktyczna umożliwi uczniom rozpoznawanie, opisywanie i mierzenie zjawisk pogodowych takich jak:  zachmurzenie, kierunek i siłę wiatru, wielkość opadów atmosferycznych. Nauczy także rozpoznawania i odczytywania różnorodnych symboli pogodowych.

Z kolei doświadczenia przeprowadzane za pomocą zestawów do nauki oszczędzania energii zapoznają uczniów z problematyką zużycia energii, zmian klimatu, a także zagadnieniami dotyczącymi oszczędzania energii.

Głównym celem projektu jest uatrakcyjnienie oraz polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych w szkołach podstawowych, wspomaganie przeprowadzania obserwacji, doświadczeń i kształtowania umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej oraz wypracowanie prawidłowych postaw w zakresie właściwego wykorzystania zasobów przyrody.

Całkowity koszt realizacji zadnia szacowany jest na 84 536 zł brutto. Dofinansowanie wynosi 59 175,20 zł, co stanowi 70% kosztów kwalifikowalnych. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: listopad 2020 r.

Przedsięwzięcie pn. „Doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych w Gminie Dopiewo” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

www.wfosgw.poznan.pl

Milena Wolna
fot. Arch. UG Dopiewo