Rada Gminy informuję, że w dniu 7 września 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dopiewie, w rejonie ul. Ks. A. Majcherka.
  3. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie, działka nr ewid. 285/17.
  4. Wnioski w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrowie, w rejonie ul. Wiejskiej i Ogrodowej.
  5. Funkcjonowanie Wytwórni Mas Bitumicznych w Dąbrowie w związku z COVID-19.

 

 

 

Data wydarzenia: 
2020-09-07 15:00