Na terenie gminy Dopiewo ruszył projekt Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Sanitatis w Powiecie Poznańskim, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jest to bezpłatna opieka psychologiczna, psychoterapeutyczna, psychiatryczna oraz neurologiczna kierowana do dzieci i młodzieży do 18 r. życia doświadczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

PDF icon sanitatis_newsletter.pdf