Przedszkole „Mądra sowa” w Konarzewie, po rozbudowie, jest gotowe na przyjęcie dzieci. W tym roku zyskało  195 m² powierzchni użytkowej. Gmina Dopiewo przeznaczyła na inwestycję 1,27 mln zł. Powstały 2 sale zajęć o powierzchni około 60 m² każda, toalety dla dzieci i magazyn. Budynek został wzniesiony w technologii tradycyjnej - murowanej.Wykonawcą robót jest firma Ekspertis Budownictwo z Poznania. Przedszkole zostało zbudowane w latach 2010 - 2011 i przebudowane w 2016 r. Tegoroczna rozbudowa stała się niezbędna ze względu na przybywającą liczbę dzieci w wieku przedszkolnym.

AR, fot. PP / UG Dopiewo