W sobotę w parafii p.w. św. Marcina i św. Wincentego M. w Skórzewie odbyła się msza dziękczynna za tegoroczne plony. W uroczystości udział wzięli: mieszkańcy, rolnicy, Adrian Napierała - Wójt Gminy Dopiewo, przedstawiciele spółdzielni produkcji rolnej „Agrofirma”, przedstawiciele gminnych kółek rolniczych, Radni i Sołtysi Gminy Dopiewo

Z powodu panujących wciąż ograniczeń związanych z epidemią uroczystość przybrała inny niż dotychczas charakter. Nie odbyło się symboliczne częstowanie chlebem, wyrobami mięsnymi i słodkości czy zabawy tanecznej w parku. Dziękujemy wszystkim, którzy współuczestniczyli w przygotowaniu tak pięknego wydarzenia.