W tym roku przypada 81 rocznica wybuchu II wojny światowej, największej wojny w historii (1.09.1939). Na terenie Gminy Dopiewo znajduje się kilka miejsc  nawiązujących do tragicznych wydarzeń tamtego okresu: Mogiły w Lasach Zakrzewsko - Palędzkich, Pomnik w Gołuskach, ronda w Zakrzewie i Dąbrówce.

Zbrojna agresja Niemiec na Polskę na granicy międzypaństwowej  1 września 1939 r. uważana jest za początek II wojny światowej. Jej symbolami są : nalot na Wieluń, ostrzał składnicy wojskowej na Westerplatte i obrona mostów Tczewskich. Agresję II Rzeszy na Polskę poprzedzał tzw. incydent jabłonkowski z 25/26 sierpnia 1939 r. 17 września 1939 r. nastąpił także atak Związku Radzieckiego. Zapowiedzią wojny był wzrost nastrojów nacjonalistycznych i dążeń ekspansywnych państw totalitarnych. 23 sierpnia 1939 r. został podpisany Pakt Ribbentrop – Mołotow, którego tajny protokół zakładał podział Europy Środkowo – Wschodniej między Niemcy a ZSRR.

Działania wojenne podczas II wojny światowej obejmowały wszystkie kontynenty. Zakończyły się 8/9.05.1945 w Europie, 2.09.1945 – na świecie (Japonia). W wojnie uczestniczyło w sumie 1,7 mld ludzi (ludzkość liczyła wówczas 2,3 mld), w tym 110 z bronią w ręku. W trwającej 6 lat wojnie zginęło 60 mln ludzi (3% populacji). Liczbę polskich ofiar szacuje się na 5,6 – 5,8 mln (ok. 17% ogółu - i był to jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności).

Miejsca na terenie Gminy Dopiewo związane z II wojną światową:

  • Mogiły Zbiorowe w Lasach Zakrzewsko – Palędzkich to 4 miejsca pamięci połączone Szlakiem Pamięci (Kwaterę Siedmiu Grobów, Pomnik Studentów, Grób Duchowieństwa, Grób Zapomniany). W lasach na terenie naszej Gminy okupant niemiecki zamordował od 4,5 do kilkunastu tysięcy Polaków. Opuszczając teren tuszował ślady wykopując i paląc szczątki ludzkie, co uniemożliwia ustalenie dokładnej liczby. Przyjeżdżały tu na egzekucje głównie transporty z Fortu VII w Poznaniu, który był obozem koncentracyjnym. W lesie wykopywano wilcze doły, gdzie grzebano zastrzelonych. Początkowo transporty były regularne, później odbywały się z różną częstotliwością.
  • Pomnik upamiętniający więźniów i jeńców obozu pracy w Gołuskach. Niedaleko lasu, na skraju którego Gmina Dopiewo ustawiła głaz znajdował się w okresie II wojny światowej obóz pracy, w którym w latach 1941 - 1943 przebywali jeńcy brytyjscy, francuscy i rosyjscy, a potem więźniowie narodowości żydowskiej.
  • Rondo im. Ofiar Pomordowanych w Lasach Zakrzewsko – Palędzkich.
  • Rondo im. Leona Dorny (mieszkańca Zakrzewa, który razem z Armią gen. Andersa walczył pod Monte Casino i zginął we Włoszech)

Dowiedz się więcej - do poczytania i zobaczenia:

Więcej o otwarciu rond w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej i o miejscach pamięci w lasach Zakrzewsko - Palędzkich

Więcej o Głazie w Gołuskach

Więcej o Leonie Dornie z Zakrzewa

 

Oprac. AM

fot. Arch. UG Dopiewo