Przedstawiciele władz samorządowych wzięli udział w Gminno - Parafialnych Dożynkach, które odbyły się w pierwszą niedzielę września.

Wśród licznie przybyłych mieszkańców, we mszy uczestniczyli: Wójt Gminy Dopiewo Adrian Napierała, Przewodniczący Rady Gminy Leszek Nowaczyk, przedstawiciele samorządu terytorialnego, radni, sołtysi, członkowie kółek rolniczych. Uroczystego charakteru mszy nadała obecność pocztów sztandarowych: Kółek Rolniczych z Dopiewa, Skórzewa i Konarzewa, Ochotniczych Straży Pożarnych z Dopiewa, Palędzia i Zakrzewa, Kółka Wędkarskiego nr 6 z Dopiewa, ZHP Szczepu z Dopiewa oraz sztandar Sołtysów Gminy Dopiewo i Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Sierosławiu.

Liturgię odprawił ks. proboszcz Marek Kina a gospodarzami tegorocznych Dożynek po raz pierwszy w swojej historii byli wszyscy sołtysi z jedenastu sołectw naszej gminy.

W asyście muzycznych brzmień Orkiestry Dętej Gminy Dopiewo oraz śpiewu Chóru Bel Canto ks. Marek Kina poświęcił chleb oraz wielobarwne zbożowo - owocowe wieńce i kosze dożynkowe.

„Rolnik, który mało sieje, mało plonów zbiera” - to zdanie należy postrzegać, nie tylko w kontekście upraw ale również i wiary.

Niech ten dzień Dożynek będzie ukoronowaniem całego roku pracy rolnika i jego bliskich, niech przyniesie odpoczynek i radość. Życzę Wam satysfakcji z wykonywanej pracy, siły do stawiania czoła wszelkim trudom i wyzwaniom dnia codziennego. Pragnę wyrazić moje uznanie za pielęgnowanie tradycji – mówił podczas kazania proboszcz Marek Kina, który 25 sierpnia, obchodził 10-lecie posługi kapłańskiej w Dopiewie.

Święto plonów, zrzeszające rolników ziemi dopiewskiej tradycyjnie odbywa się na przełomie sierpnia i września. To ważny moment dla rolników, zgodnie z wielowiekową tradycją dożynki są świętem zbiorów zbóż, owoców i warzyw oraz podziękowaniem Bogu za uzyskane plony oraz momentem podziękowania rolnikom za ich codzienną pracę.

Ze względu na Koronawirusa tegoroczne święto plonów zostało znacznie ograniczone do mszy dziękczynnej. Z powodu panujących wciąż ograniczeń związanych z epidemią uroczystość przybrała inny niż dotychczas charakter. Nie odbyło się symboliczne łamanie chlebem, nie odbył się przemarsz barwnego korowodu przez ulice Dopiewa, nie było zespołów i kapeli folklorystycznych, które urozmaicały festyn rodzinny zwieńczony zabawą taneczną na placu gminnym.

Wszystkim, którzy współuczestniczyli w przygotowaniu tak pięknego wydarzenia serdecznie dziękujemy.

BS fot. Beata Spychała

Fotorelacja - TUTAJ