Uwaga mieszkańcy Gminy Dopiewo! Zmieniły się numery telefonów stacjonarnych Komisariatu Policji w Dopiewie. W końcu sierpnia dotychczasowe numery, po półrocznym okresie przejściowym, przestały działać. W ich miejsce pojawiły się  numery prawie nowe - różniące się czterema pierwszymi cyframi.

Zmiany polegają na wymianie czterech cyfr na początku każdego stacjonarnego numeru telefonicznego. Obecnie, chcąc zadzwonić na numer stacjonarny Policji w całej Polsce trzeba wybrać: nowy 2-cyfrowy wyróżnik resortowy (MSWiA) „47” i nowy 2-cyfrowy wskaźnik regionalny (inny dla każdego województwa, ale też różny od prefiksu strefy numeracyjnej) - dla policji województwa wielkopolskiego jest to „77”. Numery komórkowe wykorzystywane przez Policję (np. przez każdego z dzielnicowych), pozostają bez zmian.

Dane Komisariatu Policji w Dopiewie
ul. Łąkowa 1, 62-070 Dopiewo
Godziny pracy: 7.30-15.30

  • Główny nr tel. 61 84 132 30  zmienił się na nr tel. 47 77 132 30
  • Nr faksu 61 84 132 35 zmienił się na nr faksu 47 77 132 35
  • Nr tel. do dzielnicowych: 61 84 132 34  zmienił się na nr tel. 47 77 132 34

Więcej: kliknij tutaj

Zmiana dotyczy Policji w całym kraju. Ujednolicona została numeracja policyjnej sieci telekomunikacyjnej we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji (KGP, KSP, KWP, KMP, KPP, KP, Szkoła Policji), obejmująca także inne podmioty z grupy MSWiA korzystające z zakresu numeracyjnego Policji.

AM

komisariat