Między 22 września a 13 października br. będziecie mogli Państwo zadecydować, który z tegorocznych projektów Dopiewskiego Budżetu Obywatelskiego, wygra i tym samym zostanie zrealizowany w 2021 roku, służąc mieszkańcom.

Głosować będzie można w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej dbo.dopiewo.pl lub w formie papierowej – wrzucając kartę do urny w Urzędzie Gminy Dopiewo  albo przesyłając na adres Urzędu kartę do głosowania z dopiskiem na kopercie „Dopiewski Budżet Obywatelski – Głosowanie”. Za datę oddania głosu w ten sposób uważa się datę wpływu korespondencji do Urzędu.

Każdy mieszkaniec Gminy Dopiewo jest uprawniony do oddania głosu, bez względu na wiek. Głosować możemy na tylko jeden dowolny projekt z listy. Szansę na wygraną mają trzy projekty z trzech grup sołeckich.

Wykorzystajcie swoją szansę.

wszystkie projekty - TUTAJ

głosowanie za pośrednictwem platformy internetowej dostępnej w okresie głosowania - TUTAJ