Zespół Badawczy ds. Zarządzania Organizacjami Non-Profit na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zaprasza do udziału w drugiej edycji Konkursu na najlepiej zarządzaną organizację pozarządową w Wielkopolsce. Celem konkursu jest promocja dobrych praktyk w zakresie zarządzania organizacjami pozarządowymi oraz wyróżnienie najlepszych podmiotów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Fundację im. Ernsta-Bernda Blümle.

Wystarczy wypełnić kwestionariusz samooceny https://forms.gle/RuKo8QDFwNBCyCi97 oraz kartę zgłoszenia dostępną na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (link podany wyżej). Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września br.  Więcej informacji