Teren przy przystani żeglarskiej w Zborowie wzbogacony został o dwa kolejne elementy małej architektury: ławo-stół edukacyjny oraz tablicę dźwiękową. Doposażenie terenu rekreacyjnego przy jeziorze Niepruszewskim w Zborowie wykonano w ramach realizacji operacji „Miejsca obserwacji przyrody nad jeziorem Niepruszewskim w Zborowie w Gminie Dopiewo”, którą objęty był również zakup zamontowanych wcześniej lunet widokowych.

Zamontowane elementy małej architektury stanowią nie tylko doposażenie stworzonych miejsc obserwacji przyrody, ale pełnią również funkcję poznawczą i edukacyjną. Osoby odwiedzające teren wokół przystani będą mogły posłuchać odgłosów 16 zwierząt, które można spotkać w lesie i wokół jezior, a dzięki grafice nadrukowanej na blacie stołu zapoznać się z rodzajami i sposobami wiązania węzłów żeglarskich.

Celem realizowanej operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego przy jeziorze Niepruszewskim poprzez rozszerzenie świadczonych funkcji rekreacyjnych na terenie działki 2/47 w celu udostępnienia mieszkańcom Gminy Dopiewo nowej infrastruktury rekreacyjnej.

Całkowity koszt operacji wyniósł prawie 62 tys. zł, z czego dotacja stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Milena Wolna /fot. Milena Wolna