Projekt „Zieleń dla klimatu Dąbrówki” zwyciężył w konkursie „Walczymy o frekwencję!”- konsultacjach społecznych dla mieszkańców tego sołectwa, mających na celu wskazanie sposobu zagospodarowania nagrody „100 tys. zł z gminnego budżetu”. Nagrodę Dąbrówka otrzymała za najwyższą frekwencję, spośród wszystkich sołectw Gminy Dopiewo, w tegorocznych wyborach prezydenckich.

Konsultacje odbyły się między 8 a 18 września 2020 r. Do głosowania zakwalifikowano 3 z 7 zgłoszonych pomysłów. Wzięło w nim udział 496 mieszkańców Dąbrówki. Łącznie oddano 449 głosów ważnych. Największe poparcie uzyskał projekt „Zieleń dla klimatu Dąbrówki: - 223 głosy (blisko 50%). Z nieco mniejszą popularnością spotkał się projekt  „Renowacja elewacji budynku Szkoły w Dąbrówce przy ulicy Parkowej” – 188 głosów (blisko 42%). Najmniej zwolenników zyskał projekt „Modernizacja placu zabaw przy ul. Bukowa - Jałowcowa w Dąbrówce” – 38 głosów (prawie 8,5%).

ZARZĄDZENIE W BIP

PDF icon ZARZĄDZENIE O WYNIKU

Wygrała zieleń

Hasło przewodnie zwycięskiego projektu brzmi „Bo zieleń ma na nas dobry wpływ”. Zakłada on stworzenie na terenie Dąbrówki miejsc zieleni dostępnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa. Przewiduje nasadzenia drzew, krzewów i bylin w ustalonych miejscach. Jego realizacja ma poprawić estetykę i klimat miejscowości.

- Bardzo się cieszę, że projekt „Zieleń dla klimatu Dąbrówki” spodobał się tak wielu mieszkańcom i otrzymał szansę na realizację. Jestem urbanistką, stąd ten pomysł. Ta problematyka jest mi bliska – mówi Edyty Bąkowska Waldmann, autorka projektu. – Projekt jest dedykowany dla wszystkich mieszkańców Dąbrówki, bez względu na wiek, czy część, w której mieszkają. Nowe tereny mają powstać  zarówno w starej, jak i nowej Dąbrówce. Ważny jest jego aspekt  edukacyjny. Powstała koncepcja i zostały zidentyfikowane działki komunalne. Nasadzenia powinny dotyczyć roślin przeciwdziałających suszy, służących retencji i oczyszczających powietrze. Najważniejsze przy wyborze roślin są: szybki wzrost łatwa adaptacja i odporność na suszę. Miejsca nasadzeń zostały wskazane na terenach gminnych. Ich dostępność jest różna i nie wszędzie będą mogły być posadzone drzewa, ale w takich sytuacjach sprawdzą się byliny czy krzewy. Największą wartość dla ekosystemu mają drzewa, ale byliny raz wsadzone mogą służyć przez długie lata. Chciałabym, żeby w tych miejscach pojawiły się przede wszystkim gatunki rodzime, dobrze radzące sobie w naszym klimacie, np. jarząb, a z roślin egzotycznych może trawy. Budżet zakłada początkową pielęgnację zagospodarowanych obszarów. Być może pozwoli także na stworzenie ogrodu deszczowego. Wkrótce będę z urzędem konsultować szczegóły. Na bieżąco będę informowała na naszym profilu na fb: Zieleń dla klimatu Dąbrówki.

AM, Graf. M. Juskowiak, E. Bąkowska - Waldmann