Pokaźnych rozmiarów rzeźby – serca, z nazwami miejscowości, wyrosły w miejscowościach gminy Dopiewo. To pojemniki służące do zbierania nakrętek na szczytne cele. Nakrętki wymieniane są na pieniądze, to surowiec wtórny. W ten sposób mieszkańcy gminy Dopiewo od kilku tygodni mogą wesprzeć akcje charytatywne. Odkąd pojawiły się Wielkie Serca, nie muszą zastanawiać się nad tym, co zrobić z nakrętkami, których w naszych domach nie brakuje, i których część z braku pomysłu, ląduje niepotrzebnie w koszach na śmieci.

Wystarczy, że plastikowe nakrętki, wrzucimy do Wielkiego Serca, a sołtysi zadbają o to, by zostały przekazane tym, którzy prowadzą „nakrętkowe zbiórki”. Swoje serca ma już spora część sołectw gminy Dopiewo: Więckowice, Dąbrówka, Konarzewo i Dopiewiec. Niebawem zamontowane zostaną w Skórzewie, Dopiewie i Palędziu. Wywiązała się nawet między sołectwami pozytywna, samonakręcająca się rywalizacja. Niektórzy sołtysi myślą już o kolejnym Wielkim Sercu w innej lokalizacji. Gdyby tak takie pojemniki wyrosły w całej Polsce, organizatorzy akcji pomocowych zyskaliby dodatkowe wsparcie. Może warto z tego pomysłu skorzystać?

Gdzie można wrzucić nakrętki do serc:

 • Więckowice przy stawie ul. Gromadzka
 • Konarzewo w „dołach konarzewskich”
 • Dopiewiec, ul. Szkolna - okolice GOK-u
 • Dąbrówka:
  - teren rekreacyjny ul. Komornicka,
  - przed Centrum Handlowym Aurora ul. Platanowa
 • Skórzewo parking przy SP nr 1 ul. Kolejowa,
 • Dopiewo przy placu zabaw ul. Łąkowa,
 • Palędzie:
  - przy sklepie Żabka, ul. Pocztowa,
  - przy świetlicy wiejskiej, ul. Leśna.
 • Gołuski przy pętli autobusowej ul. Szkolna

AM, MJ Fot. Beata Spychała, Michał Juskowiak