Rada Gminy informuję, że w dniu 5 października 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zborowie, w rejonie ul. Lotniczej.
  3. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dąbrówce, w rejonie ul. Różany Zakątek, dz. 778/2.
  4. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Konarzewie, w rejonie ul. Dopiewskiej, dz. 185/1 i 185/2.
  5. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Więckowicach, w rejonie ul. Pistacjowej, dz. 117/6, 117/13 i 117/14.
  6. Wniosek w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Fiałkowo, w rejonie ul. Więckowskiej, dz. 250/12.

 

 

Data wydarzenia: 
2020-10-05 15:00