Rada Gminy informuje, że w dniu 12 października 2020 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Bezpieczeństwo na terenie Gminy Dopiewo.
  3. Pomoc finansowa dla Gminy Jawornik Polski na usuwanie skutków powodzi.

 

 

Data wydarzenia: 
2020-10-12 15:00