Wykryto pierwszy przypadek koronawirusa w szkole na terenie Gminy Dopiewo. Wynik pozytywny testu potwierdził zakażenie u jednego z uczniów Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce. Klasa, do której uczęszcza chory uczeń, będzie przebywać na kwarantannie do 18 października. Dla uczniów tej klasy wprowadzono nauczanie zdalne. Pozostałe klasy szkoły będą uczęszczały na zajęcia stacjonarne. Decyzja o zastosowanych środkach  została podjęta przez dyrektora szkoły w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną i Urzędem Gminy Dopiewo. Sytuacja w szkole jest na bieżąco monitorowana.

Zdajemy sobie sprawę, że tego typu informacje rozbudzają ciekawość, ale prosimy o uszanowanie prywatności osób zakażonych i przebywających na kwarantannie oraz o zachowanie spokoju.

Prosimy mieszkańców Gminy Dopiewo o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i stosowanie zaleceń mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa (dystans, dezynfekcja, maseczka).

UG