Ranking samorządów: Gmina Dopiewo uplasowała się na 242 miejscu wśród 1537 gmin wiejskich w Polsce w rankingu „Liderzy samorządowych inwestycji 2017-2019” przygotowanym przez pismo „Wspólnota”. Powiat Poznański zajął 64 miejsce wśród 314 powiatów w kraju. Województwo wielkopolskie znalazło się na 11 pozycji 16, z kolei Miasto Poznań na 5 wśród miast wojewódzkich.

Najwyżej z Powiatu Poznańskiego sklasyfikowano Suchy Las – miejsce 14, a najniżej Murowaną Goślinę – miejsce 548 miejsce (w kategorii gmin miejsko – wiejskich). Poprzednio Gmina Dopiewo zajmowała miejsca: 108 (lata 2016 – 2018) i 99 (lata 2015 – 2017), co miało związek z prowadzeniem  wielkonakładowych inwestycji. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza w mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością - w poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się  np. z realizacją inwestycji strategicznej, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu.

Ranking inwestycyjny jest jednym z najbardziej przejrzystych zestawień o stabilnej metodologii. Pod uwagę brane są wszystkie wydatki majątkowe poniesione w ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2017-2019). W ten sposób ranking unika dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Ranking drukowany jest w piśmie „Wspólnota” od prawie 20 lat.

RANKING

plakat promujący ranking liderzy inwestycji