Rada Gminy informuje, że w dniu 2 listopada 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, odbędzie się posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  2. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok.
  3. Stanowisko w sprawie petycji dotyczącej sprzeciwu wobec planów zabudowy terenu przy ul. Ks. Kozierowskiego w Skórzewie.

 

Data wydarzenia: 
2020-11-02 14:00