Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom, którzy realizują w gminie Dopiewo zadania związane z obszarem pomocy społecznej, w codziennej pracy troszczą się o rozwój społeczny, pomagają potrzebującym, przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu, wspierają zaangażowaniem i dobrym słowem - życzymy siły, motywacji, spełnienia w pracy zawodowej i pomyślności w życiu osobistym.

21 listopada to doskonała okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy na co dzień okazują wielkie serce i poświęcają się pracy na rzecz drugiego człowieka.

 

Dzień pracownika socjalnego