Rada Gminy informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. o godz. 15.00 w Domu Strażaka w Dopiewie odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty.

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
  2. Wypracowanie opinii o projekcie budżetu na 2021 rok oraz sformułowanie ewentualnych wniosków.
  3. Wypracowanie opinii w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030.
  4. Zdalne nauczanie w okresie zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych na terenie Gminy Dopiewo.
Data wydarzenia: 
2020-11-26 15:00
komisja oświaty