Dokonano odbioru robót budowlanych rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce. W dwukondygnacyjnym dodatkowym skrzydle dydaktycznym powstało 7 sal lekcyjnych, sanitariaty i szatnia.

Czekamy na zgodę na użytkowanie i dokończenie wyposażenia sal.

AR