Poszukiwani są kandydaci do Nagrody Wójta Gminy Dopiewo „Dopiewski Filar”.

Rozpoczęła się jej piąta edycja. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 listopada 2020 r. w Urzędzie Gminy Dopiewo. Celem nagrody jest wyróżnienie osób, które przyczyniają się do integracji gminnych środowisk, propagowania dobrego imienia gminy lub mogą być wzorem do naśladowania dla innych. Zgłaszającym może być: mieszkaniec Dopiewskie Filarygminy, firma z jej terenu lub organizacja działająca na terenie Gminy Dopiewo i członkowie kapituły konkursowej.

Wypełniony formularz dostępny jest PDF icon Filary 2020

Nagroda ma charakter honorowy. Została ustanowiona przez Wójta Gminy Dopiewo w tym roku. Jej celem jest wyróżnienie osób, które wyróżniają się działalnością, dorobkiem i osiągnięciami, przyczyniając się do: integracji środowisk lub sławienia dobrego imienia Gminy Dopiewo, a także swoją postawą, przedsięwzięciami i aktywnością mogą być dla innych wzorem, przykładem, oparciem.

Nagroda „Dopiewski FILAR” jest przyznawana od 2017 r. w 3 kategoriach: Animator, Ambasador i Super - Filar. 

  • w kategorii „Animator” – za prowadzenie działalności na rzecz integracji różnych środowisk, działalność społeczną i organizatorską na terenie Gminy Dopiewo w różnych jej wymiarach
  • w kategorii „Ambasador” – za upowszechnianie i promocję dobrego imienia Gminy Dopiewo poza jej granicami poprzez własny dorobek i osiągnięcia w różnych dziedzinach
  • w kategorii „Super - Filar” – za całokształt działalności na różnych polach aktywności i dawanie dobrego przykładu.