W związku z niezdolnością do pracy Wójta Gminy Dopiewo Adriana Napierały z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni, zgodnie z art. 28g ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym jego zadania i kompetencje z dniem 23.11.2020r. przejął Zastępca Wójta Paweł Przepióra.
Herb Gminy Dopiewo