Wielkopolskie Centrum Pomocy Rodzinie zachęca do zapoznania się z informatorem porad prawnych z zakresu eksmisji, wykroczeń, małżeństwa. Materiał został opracowany przez radcę prawnego Lidię Laboch.

Wielkopolskie Centrum Pomocy Prawnej i Mediacji realizuje swoje cele, w szczególności poprzez prowadzenie mediacji rodzinnych i cywilnych, organizowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rodziny oraz upowszechnianie informacji na temat ochrony praw dziecka.

Fundacja pomaga rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach życiowych, związanych z kryzysami, udziela nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększa świadomość prawną społeczeństwa, informując o prawach, obowiązkach i uprawnieniach.

Publikacja ma pomóc Państwu w znalezieniu odpowiedzi na niektóre pytania, które sobie czasem zadajecie, jak również pozwoli na poszerzenie wiedzy, a dzięki temu pomoże uniknąć negatywnych konsekwencji w podejmowaniu życiowych decyzji:

dokumenty do pobrania

Nieodpłatna pomoc prawna odbywa się:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konarzewska 12
62-070 Dopiewo
tel. (61) 814-80-20

Od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00

BSPomoc prawna

ulotka pomoc prawna