Informujemy, że został ogłoszony „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego (wsparcie/powierzenie) w roku 2021: https://powiat.poznan.pl/czekamy-na-oferty

W konkursie mogą wziąć udział:

 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty kościelne,
 • stowarzyszenia JST,
 • spółdzielnie socjalne,
 • podmioty sportowe

Konkurs obejmuje projekty z zakresu:

 • turystyki,
 • edukacji,
 • kultury i sztuki,
 • kultury fizycznej,
 • pomocy społecznej,
 • ochrony i promocji zdrowia,
 • ratownictwa i ochrony ludności,

Termin składania ofert: do 16 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu do siedziby Powiatu Poznańskiego)

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 stycznia 2021 r.

Termin realizacji zadań: 12 lutego - 10 grudnia 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie: TUTAJ

ngo