Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik Socjalny

DOKUMENTY DO POBRANIA

Dokumenty  można składać :

  • drogą  elektroniczną na adres ePUAP:/OPSDOPIEWO/SKRYTKA ESP  w tytule zaznaczając OFERTA NA PRACOWNIKA SOCJALNEGO
  • drogą pocztową na adres: Dokumenty z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko Pracownik socjalny”

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Konarzewska 12
62-070 Dopiewo

  • osobiście  w siedzibie tut. OPS - Punkt Obsługi Klienta

Termin składania dokumentów upływa 15.12.2020 r. o godzinie 15.30, przy przesyłkach pocztowych decyduje data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie. Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dopiewie po terminie nie będą rozpatrywane.

 

OPS nowe logo