Gmina Dopiewo zajęła 5 miejsce w kategorii gmin wiejskich w „Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003 – 2019”. Wyróżnienie zostało przyznane 30 listopada 2020 r. i ze względu na pandemię, przysłane e-mailem.

Rankingami objęto wszystkie jednostki samorządu w kraju. Dopiewo zostało sklasyfikowane na wysokim 5 miejscu wśród gmin wiejskich, których jest w Polsce 1537 (gmin miejskich jest 302, a miejsko – wiejskich – 638). W pozostałych kategoriach, spośród naszy bliższych sąsiadów, wysoko uplasowały się: Puszczykowo (4 miejsce - gmina miejska) i Poznań (3 miejsce - miasto na prawach powiatu).

Wyniki rankingów, opracowanych przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej w oparciu o niezależne dane Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszone zostały podczas konferencji „Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”, organizowanej we współpracy z Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” i z Komisją Samorządu Terytorialnego Sejmu RP.

PDF icon DYPLOM

PDF icon PREZENTACJA

AM

Fragment dyplomu - Dopiewo na 5 miejscu w rankingu