Przy Przedszkolu Publicznym „Mądra Sowa” w Konarzewie wykonany został zbiornik magazynujący wodę deszczową wraz z systemem rozprowadzającym deszczówkę. Zadanie wykonano w ramach realizacji projektu pn. „Budowa systemu gromadzenia i zagospodarowania wody deszczowej przy przedszkolu publicznym w Konarzewie w Gminie Dopiewo”.

Gromadzenie deszczówki w miejscu jej opadu i lokalne jej wykorzystanie ma nie tylko aspekt ekonomiczny, ale przede wszystkim ogranicza ryzyko podtopień w czasie intensywnych opadów deszczu, a jednocześnie w okresie coraz częściej występujących okresów suszy będzie stanowiło rezerwę wody, którą będzie można wykorzystać do podlewania terenów zieleni wokół przedszkola.

Wykonanie zbiornika podziemnego wody deszczowej wraz z punktami czerpania – hydrantami ogrodowymi – na terenie przedszkola publicznego będzie miało również aspekt edukacyjny. Dzieci obserwujące w swoim najbliższym otoczeniu zastosowanie takich rozwiązań w naturalny sposób będą mogły przyswoić wiedzę z zakresu ochrony środowiska oraz oszczędnego gospodarowania zasobami wody.

Całkowity koszt projektu wyniósł prawie 130 000,00 zł brutto, z czego 50 000,00 zł stanowi dotacja z budżetu województwa wielkopolskiego.

Zadanie współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Deszczówka”.

M.Wolna, fot. M.Juskowiak