Informacja z 01.04.2021

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim - 9.05.2021


Informacja z 20.03.2021

Przedterminowe wybory Wójta w Gminie Dopiewie, zarządzone na 11 kwietnia, najprawdopodobniej zostaną przesunięte. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, powołując się na wypowiedź wiceministra MSWiA – P. Szefernakera, wybory przedterminowe i uzupełniające w Polsce nie będą przeprowadzane do końca kwietnia, a terminowa organizacja tych zaplanowanych na maj zależy od rozwoju sytuacji. Powód: rekomendacja Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z sytuacją epidemiczną. Nie zostało jeszcze opublikowane rozporządzenie premiera w sprawie zarządzenia nowego terminu wyborów w Dopiewie. Informacji na ten temat nie ma również na stronie Krajowego Biura Wyborczego. 
informacja źródłowa PAP: tutaj


Informacja z 17.02.2021

Obwieszczenie Wójta Gminy Dopiewo z dnia 17 lutego 2021 roku -  Osoba pełniąca funkcję Wójta Gminy Dopiewo podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Dopiewo zarządzonych na dzień - 11.04.2021


Informacja z 8.02.2021

Zgłoś się do Obwodowych Komisji Wyborczych podczas przedterminowych wyborów Wójta Gminy Dopiewo zarządzonych na - 11.04.2021


Informacja z 2.02.2021

Gminna Komisja wyborcza w Dopiewie informuje o harmonogramie dyżurów w celu rejestracji kandydatów na Wójta Gminy Dopiewo. Komisja swoje dyżury pełnić będzie na sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dopiewie ul. Leśna 1c

PDF icon Harmonogram dyżurów gminnej komisji wyborczej


Informacja z 28.01.2021

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Dopiewo w województwie wielkopolskm - 11.04.2021


Informacja z dnia 28.01.2021

Postanowienie 14/2021Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 28 stycznia 2021r.w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Dopiewie -  28.01.2021


Informacja z 8.01.201

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim - 7.03.2021


Krajowe Biuro Wyborcze

Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych (dn.18.01.2021r.)

Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 26.01.2021r.


Udział mieszkańców w wyborach

Chcąc zagłosować w przedterminowych wyborach wójta gminy Dopiewo proszę pamiętać, że wyborca musi spełnić jeden z warunków:

  • trzeba być zameldowanym w gminie Dopiewo
  • trzeba być wpisanym do rejestru wyborów

W przypadku tej drugiej możliwości można dopisać się do rejestru nie później niż do 5 kwietnia 2021 roku - przy założeniu, że przewidziany termin wyborów to 11 kwietnia br.

Aby sprawdzić, czy są Państwo uprawnieni do głosowania 11.04.2021 roku, wystarczy zadzwonić do Urzędu Gminy w Dopiewie:

  • 61 8 906 421,
  • 61 8 906 422,
  • 61 8 906 420.

Uwaga! Jeśli w ubiegłym roku ktoś z Państwa dopisał się do listy wyborców – wpis ten nie obowiązuje w tegorocznych przedterminowych wyborach.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Dopiewie dzwoniąc na jeden z podanych wyżej numerów telefonu.

Krajowe Biuro Wyborcze - informuje


Kalendarz wyborczy 

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim (Dz. U.poz. 58 i 181) wprowadza się następujące zmiany:

Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 9 maja 2021 r.

do dnia 30 kwietnia 2021 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do dnia 4 maja 2021 r.

- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

w dniu 7 maja 2021 r. o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 8 maja 2021 r.

- przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

w dniu 9 maja 2021 r. godz. 7.00 - 21.00

- głosowanie

 


wybory - urna