Przedterminowe wybory Wójta Gminy Dopiewo odbędą się w niedzielę 7 marca 2021 r. Taki termin został podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów ogłoszonym w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11stycznia 2021 r. Dziennik Ustaw RP.pdf

Rozporządzenie określa datę wyborów i kalendarz wyborczy (terminy na dokonanie czynności wyborczych). Zarządzenie przedterminowych wyborów uzasadnia fakt wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Dopiewo wskutek śmierci, co stwierdził postanowieniem 21 grudnia 2020 r. Komisarz Wyborczy w Poznaniu. Pełniący tę funkcję Adrian Napierała zmarł 9 grudnia 2020 r.

Krajowe Biuro Wyborcze, informacje ogólne - wybory przedterminowe wojta gminy Dopiewo

Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych (dn. 18.01.2021r.)

  • komitet wyborczy wyborców Pawła Bączyka - KWW Pawła Bączyka
  • komitet wyborczy wyborców Pawła Przepióry - KWW Pawła Przepióry

Kalendarz wyborczy

w dniu wejściawżycie rozporządzenia

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Dopiewo w województwie wielkopolskim.

do 25 stycznia:

- publikacja obwieszczenia z informacją o siedzibie gminnej komisji wyborczej,

- zawiadomienie komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

do 26 stycznia:

– zgłaszanie kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej.

do 28 stycznia:

– powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej.

do 12 lutego (do godz. 24.00):

- zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na Wójta Gminy Dopiewo.

do 17 lutego:  

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych,

- składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych,

- publikacja obwieszczenia z informacją o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców, niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.

do 19 lutego:

- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,
- sporządzenie spisów wyborców.

do 22 lutego: 

- rozplakatowanie obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Dopiewo.

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

od 22 lutego:

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych

do 26 lutego:

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do 2 marca:

- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze Gminy Dopiewo,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

5 marca  (o godz. 24.00):

- zakończenie kampanii wyborczej (cisza wyborcza).

6 marca:

- przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych.

7 marca (w godz. 7.00 – 21.00):

- wybory (głosowanie).

BS/AM

 

 

wybory - urna