Informujemy, że od 11.01.2021 roku (poniedziałek) rozpocznie się odbiór choinek bożonarodzeniowych.

Ważne! Choinki należy pozostawiać przed nieruchomością (zabudowa jednorodzinna) lub przy/w miejscu gromadzenia odpadów (zabudowa wielorodzinna). Choinki odebrane zostaną wyłącznie bez ziemi i doniczek.

Odbiór Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT” /Firma Alkom zgodnie z harmonogramem.

HARMONOGRAM - ostatnia kolumna

fot. MJ

choinka z napisem odbiór choinek