Na przełomie listopada i grudnia w Dąbrówce wykonano nowe tereny zieleni. Zostały zrealizowane w ramach realizacji zwycięskiego projektu pn. „Zieleń dla klimatu Dąbrówki” autorstwa Edyty Bąkowskiej - Waldmann w konkursie ”Walczymy o frekwencję”. Łącznie posadzono 1044 rośliny: 473 sztuk krzewów liściastych, 453 sztuki bylin i traw rabatowych, 82 sztuk krzewów iglastych, 34 sztuki drzew liściastych oraz 2 sztuki drzew iglastych. Do nasadzeń wykorzystano rośliny o wysokich parametrach m.in. drzewa liściaste o obwodzie pnia 16-18 cm czy krzewy o wysokości od 60-160 cm.

Nowe drzewa, krzewy, trawy i byliny zasadzone zostały:

  • ul. Malinowa - teren szkoły podstawowej,
  • ul. Majątkowa,
  • fragment działki o nr ewid. 47 od strony ul. Kolejowej,
  • teren dworca przesiadkowego - ul. Kolejowa,
  • ul. Słoneczna,
  • ul. Jaworowa,
  • ul. Jodłowa.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 108.047, 52 zł.

W ramach konkursu „Walczymy o frekwencję!” sołectwo Dąbrówka zdobyło aż 2 nagrody w wysokości: 10 000 zł i 100 000 zł dzięki uzyskaniu w sołectwie podczas wyborów prezydenckich w 2020 r. frekwencji wyższej niż rok wcześniej - podczas wyborów parlamentarnych w 2019 r i jednocześnie najwyższej wśród wszystkich sołectw w gminie Dopiewo.

Nowa Zieleń w Dąbrówce