Przypominamy, że 15 stycznia 2021 mija termin płatności opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Należności prosimy wpłacać na rachunek bankowy Gminy Dopiewo 22 9043 1012 3012 0025 9105 0001

baner z napisem ważne