Panujące za oknem warunki atmosferyczne, a przede wszystkim obfite opady śniegu, przypominają nam o obowiązkach właścicieli nieruchomości takich jak: odśnieżanie chodników przy posesjach, jak i zrzucanie nadmiaru śniegu z dachów budynków.

Prawo stanowi, że za odgarnięcie śniegu z chodnika przy budynku wielorodzinnym odpowiada jego zarządca,  natomiast w przypadku prywatnych posesji, to właściciel ma obowiązek uprzątnąć ten fragment chodnika, który przylega bezpośrednio do jego domu. 

W przypadkach bardzo obfitych opadów śniegu i zalegania go na dachach budynków, na zarządcach i właścicielach ciążą również obowiązki jego odśnieżania i usuwania lodowych sopli, co wynika z kolei z przepisów prawa budowlanego.  

Niedopełnienie obowiązków w zakresie odśnieżania może przynieść liczne nieprzyjemne konsekwencje dla zarządcy lub właściciela od mandatu poczynając, a na sprawie sądowej o odszkodowanie, zadośćuczynienie, czy też rentę dla osoby pokrzywdzonej w wyniku wypadku na oblodzonym chodniku kończąc.

Dla naszego wspólnego dobrego i bezpieczeństwa  wartym jest więc przypomnienie o zasadach i obowiązkach ciążących w okresie zimowym na właścicielach i zarządcach posesji                                                                                             

Adam Półtoraczyk
Komendant Straży Gminnej w Dopiewie