Związek Międzygminny Centrum zagospodarowania odpadów „Selekt” informuje: W Skórzewie został uszkodzony zamek w elektropunkcie na parkingu przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina. Z tego powodu niemożliwe jest jego bieżące opróżnienie.

Tymczasowo elektroodpady można wrzucać do drugiego urządzenia, które znajduje się w Dąbrówce przy ul. Malinowej lub bezpośrednio zawieźć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Dopiewie ul. Komunalna.

Za sytuację na którą wpływu nie mieliśmy bardzo przepraszamy.

fot. M. Juskowiak